Reklama
 
Blog | Jiří Čeček

Kdo je vlastně prezident?

Tak Miloš Zeman je prý žid. Alespoň to veřejně prohlásil v Americe na konferenci  Americko-izraelského výboru pro veřejné záležitosti (AIPAC). Pravděpodobně tím chtěl symbolicky vyjádřit svou podporu místní židovské komunitě, podobně jako kdysi JFK v Berlíně svou památnou větou „Ich bin ein Berliner“, či mnoho lidí po atentátu v Paříži prohlášením Je suis Charlie”.

Je ovšem též možné, že tím pan prezident chtěl upozornit na něco zcela jiného. Vede mě k tomu zkušenost z nedávné doby, kdy jsem na základě opakovaného pokryteckého jednání a podivných jednoznačně účelových výkladů zákonů obvinil jedničku liberecké kandidátky Starostů Michala Hrona z farizejství.

http://www.nasliberec.cz/jiri-cecek/michal-hron-opet-v-roli-vlajkonose-farizejske-standardy.php

Odpovědí mi bylo nařčení z antisemitismu, neboť označení farizej, či farizejství vnímá prý každý žid jako útok na svoje náboženské vyznání a svůj rasový původ. Bylo mi doporučeno, že pokud chci kritizovat něčí pokrytecké jednání, mám používat výraz pokrytectví a nikoliv farizejství, protože onen výraz farizejství je prostě příliš spjat s židovstvím. Nepomohly ani argumenty mých četných zastánců v diskusi pod článkem, že v dnešní době je výraz farizej již plnohodnotným synonymem pokrytce a lidé ho tedy nespojují prioritně s označením žid.

Reklama

Platí-li však pro židy, že farizej = žid a zároveň pro ostatní populaci, že farizej = pokrytec, pak není vyloučeno, že Miloš Zeman chtěl tímto zdařilým bonmotem upozornit možná spíše než na symbolickou podporu židovské komunity na jednu ze svých význačných vlastností. Jak to Miloš Zeman myslel, se můžeme jen dohadovat. V každém případě využívá důsledně každou příležitost, aby znovu a znovu oněch dolních 10 milionů přesvědčil i o jiných „výtečných“ vlastnostech, kterými disponuje a za které by se slušný člověk spíše styděl. Na základě toho, co předvedl za dobu svého panování, včetně jeho nejnovějšího úletu při setkání s vinaři, kde připíjel na smrt všem abstinentům a vegetariánům, je ale možné úplně všechno. Považuji dokonce za pravděpodobnější, že tyto charakterové vlastnosti vidí jako přednost a je na sebe i náležitě hrdý.

PS: Nejaktuálnější výrok hlavy státu o tom, že komu se vysílání ČT nelíbí, by mohl místo koncesionářských poplatků stejný obnos posílat třeba na charitu, je bezesporu také z kategorie těch, pro které mají v Německu příhodný název „Schnapsidee“, což by ale mohlo zároveň posloužit i jako vysvětlení…