Reklama
 
Blog | Jiří Čeček

Nová posila poslanecké sněmovny

Původně jsem se chtěl zamýšlet, a vlastně proč to nepřiznat, i kritizovat skutečnost, že vedení kraje neodvolalo ředitele záchranky Stanislava Mackovíka z jeho funkce již před volbami. Připadalo mi až příliš milosrdné zveřejnit výsledky auditu teprve po volbách a umožnit tak nepřímo jeho zvolení poslancem. Po včerejším více než dvouhodinovém důkladném studiu výsledků tohoto auditu si však musím tento názor opravit. Bylo to podle všeho rozhodnutí správné a prozíravé.

 

Vzal jsem si audit k ruce s úmyslem dělat si poznámky a posléze z nich vybrat 3-4 nejzávažnější pochybení na podporu mé argumentace. Začetl jsem se a po necelé půlhodině jsem měl materiál hned na několik článků. Dělat si dále poznámky ztratilo smysl. V celém 96. stránkovém dokumentu je pouze nepatrná část, ve které by auditoři něco nekritizovali. Místo abych zde uváděl konkrétní příklady pochybení z auditu, doporučuji každému, kdo se o chod záchranky a manažerské schopnosti novopečeného komunistického poslance Stanislava Mackovíka zajímá, aby si našel čas a tento pozoruhodný dokument sám přečetl. Názory se budou jistě různit a neočekávám, že budou mít stejný pohled na věc jako já i lidé, kteří z tohoto způsobu „hospodaření“ přímo či nepřímo profitovali. Dle mého názoru má náš mediálně nejznámější záchranář, který byl vidět na obrazovkách stanice Nova téměř při každém výjezdu liberecké záchranky, jen jedinou možnost jak se pokusit uniknout trestnímu oznámení.

 Musí se mu prostě podařit tento audit znevěrohodnit a jak již i médii proběhlo, má přesně toto v úmyslu. Jsem však přesvědčen, že na základě podkladů, které existují, ale i těch, které naopak neexistují, ač by existovat měly, se nemůže podařit vykouzlit nějaký výrazně příznivější výstup ani nechvalně známé kanceláři Šachta&Partners.

Reklama

 Ano, byla by to bývala chyba, odvolat Stanislava Mackovíka z postu ředitele liberecké záchranky ještě před volbami. KSČM by z něho udělala oběť politické msty a novodobého komunistického mučedníka. Bude li na něho podáno ono trestní oznámení a nedovedu si po přečtení zmíněného auditu představit, že by to vedení kraje neudělalo, (minimálně pro obcházení zákona o zadávání veřejných zakázek a pro způsobenou škodu svému zřizovateli nehospodárným vynakládáním finančních prostředků), požádá policie poslaneckou sněmovnu o jeho vydání a není pochyb, že ho noví poslanci vydají. Pravda to má často velice těžké, než se jí podaří se zviditelnit a prosadit se proti snůšce lží a mystifikací. Máme jistě ještě všichni v dobré paměti štvavou kampaň bývalého ředitele záchranky proti náměstkyni Kocumové a politikům Změny. Vzpomínám namátkou na jeho nedávný článek s názvem „Mafie má jméno Změna“.

 Inu nezbývá než doufat, že kauza podivných praktik při chodu liberecké záchranky odvoláním jejího ředitele nekončí a že se naopak vyšetří nejen všechny nesrovnalosti, které jsou uvedeny v auditu a vyčíslí se škoda kraji tímto vzniklá, ale že se při troše štěstí i dozvíme, jaké že ta mafie v Liberci má vlastně jméno.

 

 PS: Celý audit je možno si stáhnout ze stránek kraje v sekci aktuality na konci článku o odvolání ředitele záchranky. http://www.kraj-lbc.cz/aktuality/id:214605

 Pro vážné zájemce doporučuji prezentaci závěrů auditu v rámci zasedání zdravotního výboru 20.11. v 16.00 v budově kraje. (zasedání výborů jsou veřejná, může se zúčastnit každý občan)