Reklama
 
Blog | Jiří Čeček

Pomocná stráž veřejné bezpečnosti a její možnosti dnes

Ti dříve narození si jistě budou dobře pamatovat tyto tak zvané péesáky, kteří byli často viděni jako členové policejní hlídky a tvořili nedílnou součást téměř každé silniční kontroly. Neměli uniformy, byli v civilu a na rukávě měli onu pásku s písmeny PS VB*.

Smysl a účel jejich existence jsem nikdy nechápal, neboť neměli žádné pravomoci a jejich hlavní úloha spočívala především v jejich důležité přítomnosti. Příslušníků SNB bylo v komunistickém Československu dostatek a tak se asi jen stěží mohlo jednat o personální posily sboru.

Proslýchalo se, že byl tento „statut“ zřízen speciálně pro lidi oddané režimu, tedy pro ty tak zvaně „kované“, kteří se ale z různých důvodů nemohli stát řádnými příslušníky Sboru národní bezpečnosti. Nevím, třeba to byla jen pomluva a byli mezi nimi i slušní lidé, kterým leželo na srdci dodržování zákonů a chtěli opravdu jen pomáhat.Z vlastní zkušenosti o tom však pochybuji, neboť tito „pomocníci“ se chovali i při obyčejné dopravní kontrole často arogantněji, než samotní policisté a pocit vlastní důležitosti z nich přímo sálal. Zakončím svoji malou exkurzi do historie totality konstatováním, že pádem zločinného totalitního režimu skončila zaplať bánbůh i činnost těchto příslušníků elitních jednotek pomocné stráže.

Jsme o čtvrtstoletí dále a náhle se díky verdiktu Nejvyššího soudu, podle něhož svědectví policistů z místa činu není v hlavním líčení použitelné, otevírají pro činnost nadšených amatérů nečekané možnosti. Navrhuji zřídit opět něco podobného, jako byly tyto jednotky Pomocné stráže veřejné Bezpečnosti. Příslušníci těchto útvarů by mohli mít na rukávech například označení „OS“ – Očitý svědek a byli by součástí každé výjezdové jednotky, nebo v případě dostatku dobrovolníků i členy každé policejní hlídky. Při zásahu policistů by měli jediný úkol. Monitorovali by celý zásah a zapisovali by, či v dnešní době spíše nahrávali na mobil, vše co se odehrávalo po příjezdu jednotky. Tím by se elegantně vyřešil problém, který má Nejvyšší soud se svědectvím příslušníků policie na místě činu.

Reklama

Že se vám zdá být toto řešení na úrovní usnesení Kocourkovského zastupitelstva? Souhlas. Ale žijeme snad v jiném státě než Kocourkově?

* Wikipedia – Pomocná stráž Veřejné bezpečnosti (PS VB) byla organizace pro angažování uvědomělých občanů v komunistickém Československu při udržování veřejného pořádku a organizaci dopravy při prvomájových průvodech. Člen stráže ve svém volném čase aktivně a zdarma pomáhal bezpečnostním orgánům. Každý pomocník nosil na rukávu civilního oděvu v době své služby pásku s označením PS VB. Dle ustavujícího dokumentu se členy Pomocné stráže Veřejné bezpečnosti mohli stát dobrovolně se hlásící českoslovenští státní občané starší 21 let, kteří jsou oddáni socialistickému společenskému a státnímu zřízení a požívají všeobecné vážnosti a důvěry.

Lidová tvořivost přiřkla zkratce PS VB alternativní význam: „Pitomec stojící vedle blbce“.

 

Text článku