Reklama
 
Blog | Jiří Čeček

Trhala partu

Tento výrok se týká Miloslavy Pošvářové, ředitelky kontrolního odboru na Ředitelství silnic a dálnic, v souvislosti s její činností v této organizaci. Nevím, kdo ho pronesl, či kdo koho citoval, a ani si již nevzpomenu, v kterém pořadu jsem ho zaznamenal.

Je to výrok nepochybně zcela neoficiální, nicméně o to výstižnější. Nebál bych se říci, že je to ono pověstné trefení hřebíku na hlavičku. Tato kauza proběhla všemi médii a vycházím proto z předpokladu, že bližší okolnosti, včetně oficiálního zdůvodnění okamžitého odstranění Miloslavy Pošvářové z její kanceláře na příkaz generálního ředitele pana Kočici, netřeba podrobněji rozvádět. Nemám žádné nové poznatky v této věci a disponuji jako každý jiný občan tedy pouze informacemi, které přinesly sdělovací prostředky.

Důvod, proč cítím potřebu se k této kauze vyjádřit, je skutečnost, že mě naplňuje hlubokou frustrací právě tento výrok, že trhala partu.

Proč? Protože se připravuje zákon o státní službě. Každý, kdo přišel do bližšího styku se státními institucemi, a to na jakékoliv úrovni, ví, že podobné party a partičky, jako trhala paní Pošvářová na Ředitelství silnic a dálnic, se začaly etablovat nejpozději od vzniku opoziční smlouvy prakticky všude. Dnes máme stav, kdy do zaběhnutého a plně funkčního penězovodu tvořeného právě členy takovýchto partiček přicházejí vždy pouze noví či staronoví političtí zástupci vítěze posledních voleb. Tito lidé si sice povětšinou přivedou své náměstky a vymění několik nejdůležitějších vedoucích odborů, ale jinak přebírají od minulé politické garnitury víceméně dobře fungující soukolí na čerpání veřejných prostředků. Jediné, co se mění, je velikost kruhové výseče, kolik komu připadne z „obecního koláče“, přesně podle vyjádřeného mandátu od voličů. Pokud nový zákon o státní službě nebude tuto problematiku řešit, například vypisováním výběrových řízení na všechna místa od určité platové třídy – a to zřejmě nebude, dojde bohužel k zafixování tohoto neblahého stavu. Snadno si lze představit, že i v čistě hypotetickém případě, kdy by příští volby vyhráli samí Mirkové Dušínové, se situace ve státní správě nezlepší, ba spíše zhorší, protože zbavit se nějakého „Štětináče“ bude pak prakticky nemožné…

Reklama

Ano, naplňuje mě to skutečně určitým pesimismem, neboť jsem realista a je zřejmé, že takových Michálků, či nyní nově Pošvářových je mezi úředníky jako šafránu. Podle posledního vývoje v kauze Miloslavy Pošvářové se zdá však být pravděpodobné, že se na Ředitelství silnic a dálnic nejen vrátí, ale že by mohla i povýšit. Alespoň to je dobrá zpráva a já pevně věřím, že pak bude mít možnost onu partu už opravdu řádně roztrhat.