Reklama
 
Blog | Jiří Čeček

V Libereckém kraji se začíná blýskat na lepší časy

 

Vypsat, či nevypsat novou soutěž na zateplení českolipské nemocnice? Pro každého, kdo nepatří k okruhu minulého politického vedení a pozorně sledoval vývoj této kauzy v uplynulých měsících, především pak lednové a únorové zasedání zastupitelů Libereckého kraje, nemůže být pochyb o tom, že tuto zakázku je potřeba vysoutěžit znovu a to skutečně férovým a transparentním způsobem.

 Pomineme-li posudek, který hovoří o předražení ve výši cca. 30 milionů, stačilo k tomuto přesvědčení sledovat snahy o záchranu tohoto „projektu“ za každou cenu. Začalo to již snahou o dehonestaci Martina Půty podivným článkem o jeho údajném lobbingu pro polskou energetickou firmu a jinými nechutnými pomluvami. Před pár dny se objevil podobně odpuzující výtvor i o Zuzaně Kocumové. Kdo sledoval online přenos z posledního zastupitelstva, kladl si asi také stejně jako já otázku, jaký význam měl dotaz na okolnosti dopravní nehody Z. Kocumové se služebním autem. Přiznám se, že jsem po tomto dotazu očekával nějaké senzační odhalení, jak se statutární náměstkyně například snažila zavolat ředitele policie, aby to nějak zařídil, či něco podobného, jak to už mají někteří politici ve zvyku, aby se vyhnuli odpovědnosti za své případné pochybení. Byl jsem zklamán, nic takového nenásledovalo. Ptám se tedy: Proč byl tento dotaz vůbec vznesen?

 Poté, co hlavní aktéři kauzy zateplení kvůli své rezignaci na mandát zastupitele už nebyli na tomto zasedání přítomni, převzali hlavní iniciativu v debatě zástupci KSČM. Bylo až dojemné sledovat, s jakým zanícením a nasazením lobbovali komunističtí zastupitelé za největšího kapitalistu v kraji. Inu časy se mění, a když obě největší strany v krajských volbách po právu totálně propadly, převezme zřejmě prapor naděje na lepší zítřky Komunistická strana. Syntézou své marxisticko-leninské ideologie s principy neoliberální politiky naší pravice vyvede tento kraj a možná i celou republiku z vleklé společensko-politické, finanční a ekonomické krize.

Reklama